Funktionsnedsättning - ämnesområde  Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

 

  

Samlade vårdinsatser för de som behöver det mest

Närvårdssamverkan ska förebygga framtida vård- och omsorgsbehov inom
Södra Älvsborg och ta bort trösklar mellan sjukhus, primärvård och kommuner.  

Vårt mål är att genom samverkan göra det bättre för de patienter/brukare som har
stort behov av vård- och omsorg.


  Grupper som särskilt uppmärksammas inom vår samverkan:

  • Barn och unga vuxna i utsatt situation
  • Äldre multisjuka och multisviktande
  • Personer med psykisk ohälsa
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med behov av vård i livets slutskede

 Karta över Södra Älvsborg


Nyheter

[2015-03-26 10:12:00]
I maj startar LÄR UT 11

[2015-03-23 16:05:00]
Kortinfo från styrgruppen

[2015-03-23 13:27:00]
Förlängd ansökningstid FoU-stöd

[2015-03-05 13:04:00]
Lena Lindahl slutar som kanslichef

[2015-02-26 11:58:00]
Inbjudan till utbildning i ASI

[2015-02-19 16:19:00]
Distansmöte via video

[2015-02-19 12:08:00]
Dialogmöte om Raka spåret 26 mars

[2015-02-18 16:21:00]
Temadag om mäns våld mot kvinnor

[2015-02-06 11:16:00]
Projektavslut missbruk och beroende


Förbättra webbplatsen!

Saknar du någon information?

Har du några förbättringsidéer?

Kontakta oss!


uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m