Sammansättning

Utvecklingsrådet ska representeras av en bred och djup kompetens inom området.

Sammansättningen i utvecklingsråden ska vara sådan att det ger optimal effekt när det gäller fördjupad beredning av olika frågeställningar. Deltagarna ska i första hand representera olika verksamhetsområden, i andra hand olika organisationer. 

Utvecklingsrådet för Personer med psykisk ohälsa består av:

Namn: Område:
Helen Smith Områdeschef, Borås Stad, ordförande
Bertil Martinsson Utvecklingsledare, offentlig Primärvård
Britt Thorell Folkhälsosamordnare, Ulricehamn
Charlotte Bliesener Falkenström Koordinator, Närvårdskansliet, (adjungerad)
Pernilla Jansson Vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS
Sandra Larewall Funktionschef Socialpsykiatri & boende ensamkommande flyktingbarn, Tranemo
Vakant Privat  Primärvård
Vakant Habiliteringen Västra Götaland

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m